Beautysalon Zenses  |   Wij werken alleen op afspraak |  (0031)0657600024  |  info@beautysalonzenses.nl  |  Beauty  |   Reiki  |   Pedicure
Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautysalon Zenses en een client waarop Beautysalon Zenses deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen
Beautysalon Zenses zal de behandelingen naar eigen inzicht en vermogen en in overeenstemming met de cliënt goed uitvoeren. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling op tijd aan de schoonheidsspecialiste worden verteld.
Beautysalon Zenses is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

3. Afspraken
De cliënt moet uiterlijk 24 uur van tevoren melden, dit is wederzijds.
Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, kan Beautysalon Zenses het gehele tarief voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen. 
Mocht de afspraak door overmacht van zowel de kant van de cliënt als van Beautysalon Zenses niet doorgaan, kunnen beide partijen hierover een nieuwe afspraak maken.

4. Privacygegevens
De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beautysalon Zenses neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op ina haar administratie. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door Beautysalon Zenses zelf en worden niet aan derden door gegeven.

5. Betaling
Beautysalon Zenses vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon en in de webshop.
De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

6. Aansprakelijkheid
Mocht er letsel/schade ontstaan door een behandeling wegens het niet juist of onjuist vermelden van bijvoorbeeld lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik en of allergieën vanuit de cliënt, is Beautysalon Zenses daar niet aansprakelijk voor. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor evt verlies, diefstal of beschadiging van evt eigendommen van de cliënt tijdens het bezoek aan de salon.

7. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht binnen twee weken na ontdekking gemeld worden zij het schriftelijk of mondeling.

8. Garantie
Beautysalon Zenses geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
Deze garantie vervalt indien:
De cliënt op de hoogte is gebracht door de Beautysalon Zenses over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

9. Specialisatie
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan Beautysalon Zensus. Beautysalon Zenses zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar. Beautysalon Zenses is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

10. Beschadiging en/of diefstal
Beautysalon Zenses heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. 

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN